Dlaczego warto usunąć eternit?

Niebezpieczne dla zdrowia, a w efekcie nawet dla życia ludzkiego, cementowo-azbestowe płyty pokryciowe, w dalszym ciągu stanowią niechlubny element polskiego krajobrazu. Mimo zniesienia produkcji płyt wykonanych z eternitu, wciąż wiele dachów lub elewacji budynków, w szczególności na terenach wiejskich, zbudowanych jest właśnie z tego materiału.

Eternit – realne niebezpieczeństwo dla zdrowia

demontaż eternituEternit był materiałem powszechnie używanym w latach 80. ze względu na swoją użyteczność oraz niewysoką cenę. Płyty azbestowe cechowały się doskonałą wytrzymałością na warunki atmosferyczne, środki chemiczne czy też ogień. Dlatego tak chętnie używane były do wykonywania pokryć dachów, elewacji, jak również w produkcji rur. Niestety badania wykazały ogromna szkodliwość tego popularnego w przemyśle materiału. Azbest okrzyknięto winowajcą wielu chorób, w tym i tej najgroźniejszej, a mianowicie nowotworu płuc. Dzieje się tak, ponieważ włókna azbestu, w postaci pyłu, dostają się poprzez drogi oddechowe do naszego organizmu. Niektóre z nich są przez nas z powrotem wydychane, wykaszliwane. Inne natomiast dostają się do oskrzeli i płuc,gdzie niestety osiadają, podrażniając powierzchnie oddechowe i powodując nieprzyjemne dolegliwości, a w dłuższym czasie przewlekłe stany zapalne, prowadzące do poważnych chorób. Właśnie to sprawiło, że po latach stosowania eternitu jego produkcja i sprzedaż została finalnie zakazana. Polskie prawo nakazuje także pozbycie się eternitu z budynków do końca 2030 roku. Pamiętajmy jednak, że demontaż eternitu nie jest sprawą prostą. Ze względu na to, że jest to materiał niebezpieczny, muszą być zachowane odpowiednie procedury. Demontaż eternitu może odbywać się jedynie za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, posiadającej odpowiednie zezwolenie na pracę z takim materiałem. Pod żadnym pozorem nie wolno nam wykonywać prac demontażowych samemu. Specjalne jest także miejsce, do którego wywozi się zdemontowany materiał. Są to przystosowane do tego i oznaczone składowiska materiałów niebezpiecznych, których wykaz znajdziemy w każdym urzędzie.

Samym transportem eternitu po jego usunięciu z budynku, również zajmuje się specjalistyczna firma. Zdemontowane płyty muszą być bardzo dobrze zabezpieczone podczas transportu, ponieważ to właśnie z pociętego na mniejsze części materiału występuje największe pylenie niebezpiecznych dla zdrowia włókien. Całość prac nie należy do najtańszych, dlatego też warto dowiedzieć się w urzędzie gminy o przysługujące na taką okazję dofinansowanie od państwa.