Ekstensometry do zadań specjalnych

 

Materiały do produkcji różnego rodzaju elementów powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami. W zależności od oczekiwanego efektu powinny wykazywać zadowalający stopień twardości, plastyczności, giętkości czy odporności na wysokie temperatury. Maszyny wytrzymałościowe są popularne między innymi w hutach lub szeroko pojętym przemyśle wydobywczym.

Czym charakteryzują się wysokotemperaturowe ekstensometry?

wysokotemperaturowy ekstensometrEkstensometr jest obok zróżnicowanych maszyn wytrzymałościowych, urządzeniem służącym do przeprowadzania badań na próbkach różnego rodzaju materiałów. Testy te służą do sprawdzenia, czy dany surowiec nadaje się do zastosowania przy produkcji. W podobny sposób można sprawdzić wytrzymałość finalnego wyrobu. Do tego typu testów służą między innymi prasy, zrywarki czy ekstensometry w tym ich specjalistyczna odmiana, jakim jest wysokotemperaturowy ekstensometr. Urządzenie to przeznaczone jest głównie do pracy z piecami wysokotemperaturowymi przy pomiarach odkształceń próbek w badaniach na ściskanie lub rozciąganie, a także próbach zmęczeniowych. Sprzęt ten wyposażony został w długie ceramiczne nóżki. Wcześniej wymienione elementy umieszcza się bezpośrednio w strefie, w której działają wysokie temperatury. Poza wysoką odpornością ekstensometry cechują się również wysoką precyzją pomiarową, gdzie nieliniowość wynosi mniej aniżeli 0,2% odkształcenia, które jest mierzone, a histereza wskazań wynosi mniej niż 0,08% maksymalnego poziomu pomiarowego. Opcjonalnie ich konstrukcja może zostać zaprojektowana tak, że będą zdolne do działania w próżni. Ekstensometry są powszechnie wykorzystywane w branżach, które zajmują się elementami konstrukcyjnymi jak na przykład elementy stalowe czy kable. Gdy producenci testują próbki wytwarzanych przez nich produktów, dokonując prób rozciągania, zrywania czy odciskania, ekstensometry są również wykorzystywane w pracy w terenie. Powszechnie korzystają z nich inżynierowie geotechniczni sprawdzający, czy struktura wydobywcza ulegnie zniszczeniu. 

Próby wytrzymałościowe są powszechne, by móc stwierdzić czy dany materiał lub finalny produkt nadaje się do odpowiedniego zastosowania zgodnie z wcześniejszym założeniem. Różne branże takie jak między innymi hutnictwo czy też górnictwo korzysta z tego typu sprzętu, a w szczególności z wysokotemperaturowego ekstensometru.