Jak poprawnie złożyć wniosek o kredyt firmowy?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest ciekawym przypadkiem jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań kredytowych, ponieważ możemy podpisać umowę zarówno na osobę fizyczną, jak i starać się o udzielenie kredytu firmowego. W dalszej części tekstu opowiem Ci, jakie dokumenty są niezbędne do załączenia przy wniosku kredytowym w przypadku, kiedy Twoim głównym źródłem dochodu jest działalność gospodarcza oraz dlaczego warto amortyzować aktywa trwałe.

Wniosek kredytowy dla firmy krok po kroku

porady prawne kredytyW przypadku wnioskowania o kredyt mamy często do czynienia z różnymi scenariuszami, odnośnie finansowanie firm nie możemy (tak jak w przypadku osób fizycznych) skorzystać ze scenariusza ofertowego mimo posiadania długotrwałej relacji depozytowej z naszym bankiem. Jeżeli chodzi o porady prawne kredyty firmowe to szczególne formy dodatkowego finansowania i warto pamiętać że pomiędzy 12 a 15 dniem miesiąca bank zawsze przelicza zdolność kredytową danej firmy, dlatego też wnioski najlepiej jest składać przed lub po tym okresie, w przeciwnym razie już z automatu możemy liczyć się z decyzją negatywną, która także wpływa na nasz rating. Jednymi z najbardziej newralgicznych branż finansowania ze strony banków są sektory transportu oraz budownictwa, dlatego też właścicielom firm działających w tych branżach najtrudniej będzie ubiegać się o kredyty na firmę, szczególnie w przypadku gdy rozliczają się oni na zasadach uproszczonej księgowości, takich jak książka przychodów i rozchodów. Działając na rynku w ww. sektorach mamy jednak spore szanse, jeżeli prowadzimy pełną księgowość, a nasze rozliczenie PIT za rok ubiegły nie generuje żadnych strat. Starając się o przyznanie dodatkowych środków dla firmy warto także dołączyć tabelę amortyzacyjną, która pozwoli nam na podniesienie zdolności kredytowej, a tym samym zwiększy szanse na uzyskanie większej sumy. Dobrym wyjściem może być także wnioskowanie w scenariuszu z tzw. gwarancją COSME, w której wnioskodawca podpisuje weksel in blanco. 

Ciekawym przypadkiem kredytowania są także startupy- niektóre banki przychylnie rozpatrują tego typu wnioski na podstawie oświadczenia dotyczącego szacowanego rocznego dochodu firmy. Warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej dla startupu jest jednak dobry BIK i scoring wnioskodawcy. Jeżeli chodzi o nowo założone działalności gospodarcze najprościej będzie nam uzyskać kredyt w okresie od 0 do 6 miesiąca jej prowadzenia, natomiast najtrudniej będzie go uzyskać po 6 do 12 miesiąca, z uwagi na fakt, iż bank będzie wymagał od przedsiębiorcy przedłożenia zeznania rocznego PIT.