Komu przysługuje zwrot OC w przypadku leasingu?

 

Finansowanie zakupu samochodu dla firmy poprzez leasing to jedno z najpopularniejszych rozwiązań zarówno wśród małych jak i dużych firm. Koszty leasingu możemy swobodnie w zakwalifikować jako opłaty związane z prowadzoną przez nas działalnością, a wartość przedmiotu objętego umową- zamortyzować. Jak wygląda jednak kwestia ubezpieczenia OC i komu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczeniowy?

Leasingodawca czy leasingobiorca – kto otrzyma zwrot składki?

samochody leasingPracując jak konsultant w firmie ubezpieczeniowej często miałam kontakt z klientami, którzy posiadali leasing na pojazdy samochodowe a często nawet całe floty. Po wykupie auta z leasingu późniejsi właściciele pytali, dlaczego po zmianie firmy ubezpieczającej nie otrzymali na konto zwrotu składek, które regularnie opłacali w trakcie trwania umowy leasingowej. Oczywiście klienci jak najbardziej mieli rację, ponieważ kiedy finansujemy dla firmy samochody leasing to specyficzna forma prawa do użytkowania przedmiotu objętego umową. Bardziej przypomina on odpłatną formę użyczenia, aniżeli zakup ratalny. Wracając jednak do sedna sprawy- wszystko jest uzależniona od tego, jak sporządzona jest umowa leasingowa- możemy mieć do czynienia z leasingiem finansowym lub operacyjnym. W przypadku leasingu finansowego przedmiot transakcji już z dniem podpisania wchodzi w skład majątku rzeczowego leasingobiorcy, więc to on opłacać będzie ubezpieczenie komunikacyjne OC i to bezpośrednio jemu należał się będzie zwrot składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego- przedmiot finansowania amortyzowany jest przez leasingodawcę, dlatego nawet jeżeli to my będziemy opłacali składki na poczet OC, to w momencie wykupu i zmiany firmy ubezpieczeniowej zwrot otrzyma leasingodawca. W takich sytuacjach najprościej jest sprawę załatwić relacyjne i bezpośrednio z leasingodawcą, wnosząc o zwrot nadpłaty. Dobrze jest też zawrzeć taką klauzulę przed podpisaniem samej umowy dotyczącej finansowania.