Niezawodne urządzenia suwnicowe

 

Zapewnienie ciągłości procesu technologicznego wymaga stałych i na czas dostaw komponentów do produkcji. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia szybkiego rozładunku materiałów i dostarczenia ich na stanowiska pracy. Przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z bardzo wielu urządzeń ułatwiających przenoszenie i dostarczanie ciężkich ładunków. Jednym z nich jest bezkolizyjna z ruchem na powierzchni hali suwnica pomostowa. Szybki przeładunek towarów jest możliwy dzięki suwnicom branżowym.

Niezastąpione suwnice przemysłowe

suwniceWśród urządzeń służących do unoszenia ciężkich ładunków o dużych gabarytach szczególne miejsce zajmują suwnice. Są to urządzenia zdolne przenosić wyjątkowo ciężkie ładunki i co najważniejsze ruch odbywa się ponad stanowiskami roboczymi. Do pracy wewnątrz hal produkcyjnych i magazynowych używana jest zwykle odmiana suwnic zwanych pomostowych. W zależności od wymaganego udźwigu producenci oferują suwnice pomostowe jedno dźwigarowe lub dwu dźwigarowe. Dźwigary zwane również mostami wykonane są ze stali i posiadają profil czworoboczny lub okrągły. Mosty umieszcza się na tzw. czołownicach zaopatrzonych w elektryczny układ jezdny. Suwnica porusza się po umieszczonych na pewnej wysokości torach. Torowiska, jeśli pozwala na to konstrukcja hali umieszczane są bezpośrednio na niej. Jeżeli nie ma takiej możliwości producenci wznoszą stalową konstrukcję nośną dla torowiska suwnicy. Rozpiętości suwnic pomostowych oraz ich udźwig może być bardzo różny i zależy wyłącznie od potrzeb przedsiębiorstwa. Producenci suwnic przystępują do prac nad nimi po dokonaniu wizji lokalnej w danej hali i po rozpoznaniu zadań jakie będą miały do wykonania. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku suwnic pomostowych po jednym torowisku może poruszać się kilka suwnic. Ruch odbywa się bezpiecznie gdyż urządzenia są zaopatrzone w systemy antykolizyjne. Odmienne w budowie są suwnice bramowe, które stosuje się głównie na zewnętrznych terenach przeładunkowych. To również samojezdne suwnice o jednym lub dwóch dźwigarach które spoczywają na samojezdnych kolumnach o różnych wysokościach. Sterowanie ruchem wszystkich elementów suwnic odbywa się sygnałem radiowym, przewodowo lub manualnie z kabiny operatora.

Producenci oferują również tzw. suwnice specjalne. Są to zarówno suwnice pomostowe i bramowe zaopatrzone w specjalne zawiesia dostosowane do specyfiki przenoszonych ładunków i do środowiska pracy suwnic. Producenci po przeprowadzeniu oględzin proponują klientom najkorzystniejsze rozwiązania techniczne w zakresie przygotowania specjalistycznych suwnic.