Ogłoszenie upadłości konsumenta

Osoby, które od zawsze miały pieniędzy pod dostatkiem, z pewnością nie wiedzą, jak ciężko może być przeżyć cały miesiąc za niewielką pensję. Najczęściej osoby z najniższą krajową sięgają po szybkie pożyczki i kredyty, które bywają zgubne.

Kiedy należy ogłosić upadłość konsumencką?

gliwice upadłość konsumenckaDopóki wszelkie długi i rachunki są regulowane na bieżąco, to żaden wierzyciel nie nęka dłużnika. Jednak taka sytuacja może się zawsze zmienić, ponieważ życie bywa nieprzewidywalne. Niezapłacenie raty kredytowej w jednym miesiącu nie jest jeszcze powodem do zmartwień, ale kiedy taka sytuacja się powtarza trzeci miesiąc z rzędu, to jest to na tyle poważne, że warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Trzeba zaznaczyć, że cały proces głoszenia tejże upadłości jest prowadzony przez sąd i to on o wszystkim decyduje. Dłużnik musi się podporządkować decyzjom sądu i niezwłocznie wykonywać nakazy. W mieście Gliwice upadłość konsumencka jest ogłaszana średnio kilkadziesiąt razy w roku i dotyczy ona osób z różnych sfer społecznych. Na pewno nie warto natychmiast stosować takiego rozwiązania, ponieważ zanim zostanie ogłoszona upadłość, to musi się odbyć szereg analiz i badań sytuacji finansowej oraz materialnej. Sąd może przyjąć albo odrzucić wniosek, ponieważ zawsze mogą się pojawić przesłanki świadczące o celowym niepłaceniu należności. Idealnym momentem na ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest przynajmniej czwarty miesiąc utraty płynności finansowej, ponieważ wcześniej każdy wniosek zostanie odrzucony.

Większość z nas upadłość kojarzy z firmą, która staje się bankrutem. Jednak równie dobrze każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji i tylko upadłość konsumencka może nas uchronić przed działaniami komorników czy rosnącymi kosztami nieregulowanych zobowiązań.