Przechowywanie substancji toksycznych

Prawie wszystkie gałęzie przemysłu, w tym przemysł rolno-spożywczy i usługowy, stosują chemikalia w różnych ilościach, które muszą być przechowywane, a także wytwarzane odpady chemiczne przed ich usunięciem. Magazyn, będący miejscem przechowywania substancji chemicznych, chroni personel i środowisko przed skutkami wycieku, emisji aerozolu lub gazu.

Przechowywanie i oznakowanie substancji chemicznych

oznakowanie substancji toksycznychPrzy projektowaniu magazynu chemicznego, niezależnie od jego wielkości, należy więc wziąć pod uwagę wszystkie niebezpieczne właściwości chemikaliów (występujące samoistnie lub wynikające z wzajemnych oddziaływań) oraz uwzględnić właściwe oznakowanie substancji toksycznych. Właściwości toksykologiczne, chemiczne i fizyczne określają zagrożenia związane z substancjami chemicznymi. Jednak w magazynie chemicznym dochodzą jeszcze inne czynniki: ilość, forma przechowywania, bliskość różnych substancji chemicznych, czynności wykonywane w obiekcie itp. Następujący przykład ilustruje wzrost zagrożenia: kwas solny i wypełnienia żelazowe, przechowywane oddzielnie, nie są łatwopalne, ale gdy się zetkną, w wyniku ich reakcji wydziela się wodór, skrajnie łatwopalny gaz, który może spowodować pożar lub wybuch. Zagrożenie pojawia się jednak przede wszystkim wtedy, gdy chemikalia zostaną rozlane, np. z pojemników.

Wśród wielu przyczyn wycieku chemikaliów są m.in: mechaniczne uszkodzenie pojemnika (np. uderzenie podczas transportu, przechylenie po ustawieniu na niestabilnym podłożu lub regale) oraz starzenie się pojemnika (kruszenie się tworzywa sztucznego w miarę upływu czasu lub pod wpływem światła lub niskich temperatur, mięknięcie tworzywa sztucznego pod wpływem ciepła, korozja metalu czy też wzajemne oddziaływanie między pojemnikiem a jego wypełnieniem).