Rodzaje audytów instalacji pożarowej

Na terenie większych obiektów często wymagane są dodatkowe zabezpieczenia, które w razie konieczności umożliwią osobom zgromadzonym w budynku sprawną i bezpieczną ewakuację. W przypadku największych budynków takich jak galerie handlowe czy muzea realnym zagrożeniem jest wystąpienie pożaru. Właśnie dlatego na terenie tych obiektów konieczne jest stosowanie specjalistycznych urządzeń oraz instalacji zapewniających większe bezpieczeństwo.

Ochrona przeciwpożarowa budynków

audyt ppożWłaśnie dlatego stosowane są takie urządzenia jak czujki, centrale pożarowe, ręczne ostrzegacze, sygnalizatory, stałe urządzenia gaśnicze czy klapy dymne. Wszystkie te sprzęty muszą ze sobą odpowiednio współpracować w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa. W związku z tym często przeprowadzany jest audyt ppoż, który ma na celu sprawdzenie wszystkich przepisów oraz rozwiązań pod kątem obowiązujących aktów prawnych. Warto dodać, że audyt może być organizowany w obrębie przedsiębiorstwa. Jest on wtedy nazywany wewnętrznym, a przeprowadza go osoba bądź osoby wytypowane z obrębu firmy. Niemniej jednak jest on jedynie przygotowaniem przed audytem zewnętrznym, który jest przeprowadzany przez niezależną instytucję. Dopiero jego wyniki są wiążące. Właśnie dlatego przeprowadza się kontrole wstępne tak zwane wewnętrzne, które mają na celu pokazanie ewentualnych uchybień żeby kontrola zewnętrzna poszła gładko.

Ochrona przeciwpożarowa budynków jest bowiem jednym z najważniejszych elementów strategii zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgromadzonym w miejscach publicznych czy takich, gdzie jednocześnie mogą przebywać duże ilości osób. Jak widać instalacje oraz wszelkie urządzenia przeciwpożarowe muszą być regularnie nadzorowane oraz sprawdzane przez uprawnione do tego instytucje. Tylko w ten sposób można zapewnić niezawodność ich działania.