Znaczenie komór laminarnych w pracy laboratoryjnej

Wiele osób ma pewnie świadomość tego, że w pracy w laboratorium muszą zaistnieć pewne ściśle określone warunki. Wiąże się to przede wszystkim z wymogiem sterylności i zachowaniem bezpieczeństwa przy przygotowaniu np. próbek mikrobiologicznych. Nic nie jest tak bardzo niepożądane w laboratorium, jak wszelakiej maści zanieczyszczenia, a w utrzymaniu odpowiednich warunków pomagają komory laminarne. 

Do czego służy komora laminarna? 

niezawodna komora laminarnaWarto jednak zacząć od tego, co to tak właściwie jest komora laminarna. Nazwa ta jest zapewne bliższa osobom, które spotkały się już z tym nazewnictwem lub pracują albo pracowały w laboratorium, ale komora laminarna to nic innego jak urządzenie, które pozwala zachować sterylność w trakcie prac laboratoryjnych. Jak zostało wspomniane we wstępie: sterylność jest w laboratorium najwyższym priorytetem. Jednakże jak tak właściwie działa komora laminarna? Trzeba zacząć od tego, że w takiej komorze zachodzi inny przepływ jałowego powietrza, a mianowicie tzw. przepływ laminarny, dzięki któremu płyn może przepłynąć przez warstwy bez żadnych problemów. Powietrze w takiej komorze jest wcześniej przefiltrowywane, a najczęściej używa się do tego specjalnych filtrów. W ten sposób niezawodna komora laminarna utrzymuje jałowe warunki do tego, żeby móc pracować np. z bakteriami. Nic dziwnego więc w tym, że komór laminarnych tak często używa się w pracach specjalistycznych. Takie komory są zazwyczaj wykonane ze stali nierdzewnej i nie mają żadnych większych szczelin, co nie pozwala przedostać się dalej np. niebezpiecznym substancjom. Ważne jest, żeby przy specjalistycznych pracach było zapewnione jak najwyższe bezpieczeństwo. Zazwyczaj rozróżnia się trzy typy komór laminarnych. Pierwsza z nich to komora, której otwór znajduje się na przodzie, a przez niego pracownik może wykonywać wszystkie czynności związane z pracą – drugi rodzaj jest ściśle powiązany z pierwszym i właściwie nie ma wielkiej różnicy między nimi. Natomiast trzecia komora jest praktycznie zamknięta, a pracownik ma dostęp do pracy poprzez np. rękawice mechaniczne. Jest to najlepszy wybór przy pracach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu. 

Praca w laboratorium nie jest łatwa, szczególnie jeśli pracuje się z materiałem, który może nieść za sobą realne zagrożenie. To dlatego tak ważne jest utrzymanie sterylnych warunków, dzięki którym możliwa jest praca mikrobiologiczna, a taką pracę ułatwiają komory laminarne. Ich obecność sprawia, że w laboratorium mogą zostać utrzymane najwyższe standardy bezpieczeństwa i sterylności.